AFFINITY 50

Najwyższa jakość obrazowania w zasięgu ręki

Najnowszy system Affiniti zapewnia właściwą równowagę ergonomii i najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Wykorzystanie zaawansowanej technologii skrzyżowanych ultradzwięków SonoCT w połączeniu z funkcją WideSCAN pozwala na uzyskanie bardzo szerokiego kąta skanowania (powyżej 100° na głowicy konweksowej).

Funkcja automatycznego Dopplera redukuje liczbę wykonywanych czynności podczas czasochłonnego ustalania położenia bramki Kolorowego Dopplera oraz rozmieszczania próbek objętościowych.

Nowoczesne, wieloelementowe głowice zapewniające pełny zakres badań oraz większą wydajność obrazowania we wszystkich dziedzinach ultrasonografii.

Automatyczne wyznaczanie kompleksu Intima Media Thickness. Przeznaczony do pomiarów tętnic szyjnych oraz innych tętnic powierzchniowych. (opcja)

Specyfikacja:

+ Wyposażony m.in. w:

• Doppler pulsacyjny
• Doppler kolorowy
• Doppler mocy (Power)
• Kierunkowy Doppler mocy
• Kolorowy Doppler adaptacyjny do automatycznego doboru optymalnych częstotliwości kolorów
• Doppler automatyczny (opcja)
• Doppler ciągły (standard w aplikacjach kardiologicznych)
• Doppler tkankowy kolorowy i spektralny (standard w aplikacjach kardiologicznych)
• Anatomiczny M-mode (standard w aplikacjach kardiologicznych)
+ Kolorowy 21,5’’ monitor LCD wysokiej rozdzielczości, porty USB, dysk 512 GB
+ Duży 12” ekran dotykowy wspomagający pracę z intuicyjnym interfacem (jak w tablecie)
+ 4 718 592 cyfrowych kanałów przetwarzania z dynamiką systemu na poziomie 280 dB

+ Adaptacyjne przetwarzanie nowej generacji obrazów XRES opracowane przez firmę Philips, umożliwiające zmniejszenie szumów i artefaktów w celu poprawy definiowania tkanek i ich granic
+ Obrazowanie nowej generacji za pomocą skrzyżowanych ultradzwięków SonoCT, dostępne również w połączeniu z obrazowaniem harmonicznym (Harmonic SonoCT)
+ Inteligentny Doppler do automatycznego utrzymywania stałego kąta w badaniach naczyniowych
+ Doppler Adaptacyjny do wzmocnienia słabych sygnałów i ograniczenia szumów „dużych naczyń” w celu wizualizacji bardzo wolnych i słabych przepływów
+ Obsługa szerokiego spektrum głowic o pełnym zastosowaniu klinicznym
+ Automatyczna optymalizacja obrazu 2D (iScan 2D) oraz Dopplera
+ HighQ – automatyczne pomiary dopplerowskie w czasie rzeczywistym

+ Anatomiczny M-mode, M-mode w czasie rzeczywistym, M-mode kolorowy
+ Obrazowanie trapezoidalne, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z inwersją impulsu
+ Tryb Triplex – jednoczesne wyświetlanie ruchu tkanek i przepływu krwi w trybie 2D, Kolor Doppler /CPA oraz PW Doppler
+ Możliwość zastosowania wbudowanego fabrycznie zasilania awaryjnego (opcja)
+ AutoSCAN automatycznie identyfikuje typ tkanek i dostosowuje do nich obrazowanie podczas badań (opcja)
+ Protokoły typu SmartExam oferują wyświetlane na ekranie wskazówki dla poszczególnych typów badań i automatycznych funkcji systemu (opcja)
+ Elastografia z pełną kwantyfikacją oparta na pomiarze odkształcenia tkanki w obrazowaniu tkanek miękkich (Strain Based) oraz badaniach ginekologicznych (opcja)