ClearVue 550

Łatwa, intuicyjna obsługa

Wystarczy jedno spojrzenie na ultrasonograf ClearVue 550, aby przekonać się, że jego dobrze wyprofilowana, stylowa i elegancka obudowa kryje w sobie nowoczesny system obrazowania. Jego niezaprzeczalną zaletą jest łatwość obsługi i niezawodność działania.

Łączy jednocześnie technologie obrazowania w pojedyńczej głowicy do uzyskania obrazów doskonałej jakości, umożliwiając ultrasonografistom korzystanie z wysokowydajnego, lekkiego i niezawodnego aparatu.

Umożliwia klinicystom uzyskanie do siedmiu razy więcej danych na temat tkanek niż w przypadku prostopadłej transmisji wiązek stosowanej w konwencjonalnych badaniach ultradźwiękowych.

Obrazowanie zmniejsza liczbę artefaktów szumowych w celu uzyskania czytelniejszego obrazu i lepszego uwydatnienia struktur anatomicznych.

Funkcja analizy High Q służy do wykonywania automatycznego obrysu krzywych dopplerowskich w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybko uzyskać dokładne wyniki.

Specyfikacja:

Analizy ogólne
+ Badania ogólne
+ Badania jamy brzusznej
+ Badania małych narządów
+ Badania pediatryczne
+ Badania układu mięśniowo-szkieletowego

Analiza kardiologiczna
+ Objętość w oparciu o powierzchnie lub długość
+ Analiza w trybie M-mode
+ Gradienty szczytowe i średnie
+ Czas półtrwania gradientu ciśnień
+ Równanie ciągłości
+ Czynność skurczowa
+ Rzut serca
+ Stosunek Qp:Qs
+ Analiza żyły płucnej
+ Analiza zastawek: pole strefy konwergencji
przepływu (PISA), wskaźnik E/A

+ Analiza komór: frakcja wyrzutowa (metoda Teichholza lub sześcianu), jednopłaszczyznowa i dwupłaszczyznowa Metoda Simpsona (masa lewej komory, pomiar czasu rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT))
+ Pakiet pomiarowy Dopplera tkankowego (TDI)

Analiza naczyniowa
+ Badania naczyń jamy brzusznej
+ Badania naczyniowo-mózgowe
+ Protokoły przezczaszkowych badań naczyniowych
+ Protokoły badań naczyń kończyn prawych i lewych, dolnych i górnych

Narzędzia opcjonalne:

procentowy pomiar zwężenia średnicy naczynia i obszaru stenozy (automatyczne wyszukiwanie kodów i komentarzy użytkownika)

Analizy położnicze/ginekologiczne i płodności
+ Biometria płodu
+ Profil biofizyczny

+ Wskaźnik płynu owodniowego
+ Wczesna ciąża
+ Kości długie płodu
+ Mózgoczaszka płodu
+ Przezierność karkowa
+ Auto AFI

Inne pomiary położnicze:
+ Echokardiogra 2D
+ Badanie serca płodu w trybie M-mode
+ Badanie dopplerowskie płodu, echokardiogra dopplerowska
+ Tabele wzrostu płodu definiowane przez użytkownika
+ Obliczenia i tablice położnicze definiowane przez operatora
+ Dane trendów położniczych z maksymalnie dziesięciu badań jednej pacjentki
+ Badania ginekologiczne i płodnosci: macica, prawy i lewy jajnik, prawy i lewy pecherzyk jajnikowy