Sparq

Pierwszy system stworzony na potrzeby doraźnej oceny pacjenta w stanach nagłych

Aparat dedykowany do intensywnej opieki medycznej, gwarantuje idealną równowagę między sprawnie przeprowadzanymi procedurami a jakością i dokładnością kliniczną.

 

Aparat posiada predefiniowane zestawy ustawień do badań tzw. presets, które umożliwiają badanie pacjenta z zastosowaniem protokołów FAST, FATE, BLUE

Automatycznie rozpoznaje rodzaj tkanki i dostosowuje parametr wzmocnienia obrazu, minimalizując tym samym potrzebę ręcznej regulacji.

Panel zabezpieczony szczelną, łatwą do czyszczenia powłoką z hartowanego szkła, co umożliwia szybką dezynfekcję aparatu.

Pozwala na wyraźne ukazanie igły bez obniżenia jakości obrazu, umożliwiając sprawne doprowadzenie jej do określonego obszaru anatomicznego.

Specyfikacja:

+ Wyposażony m.in. w:
• Doppler pulsacyjny
• Doppler kolorowy
• Doppler ciągły
• Doppler mocy (Power)
• Kierunkowy Doppler mocy
• Doppler tkankowy kolorowy
• Doppler tkankowy spektralny
• Kolorowy Doppler adaptacyjny do automatycznego
doboru optymalnych częstotliwości kolorów
+ Kolorowy wysokiej rozdzielczości 17’’ monitor, pięć portów USB, dysk 320 GB
+ Aparat posiada wbudowane cztery litowo-jonowo-polimerowe baterie, które umożliwiają pracę do około 2,5 h
+ Wyjątkowa jakość obrazowania i łatwość użytkowania pozwalają w pełni skupić się na pacjencie wymagającym
intensywnej opieki
+ Zaawansowane obrazowanie nSIGHT firmy Philips łączy
w sobie opracowaną przez firmę Philips architekturę przetwa-
rzania równoległego oraz technikę nowego, precyzyjnego for-
mowania wiązki, umożliwiając spójną rekonstrukcję wiązki
w czasie rzeczywistym. Pozwala na przetwarzanie wielu stru-
mieni danych w obrazowaniu strukturalnym, funkcjonalnym
oraz 3D/4D
+ Obsługa elastografii odkształceniowej (Strain Based) i z falą poprzeczną (ShearWave®)
+ Adaptacyjne przetwarzanie nowej generacji obrazów XRES opracowane przez firmę Philips, umożliwiające zmniejszenie szumów i artefaktów w celu poprawy definiowania tkanek i ich granic
+ Obrazowanie nowej generacji za pomocą skrzyżowanych ultradzwięków SonoCT, dostępne również w połączeniu z obrazowaniem harmonicznym (Harmonic SonoCT)
+ Inteligentny Doppler do automatycznego utrzymywania wybranego kąta

+ Doppler Adaptacyjny do wzmocnienia słabych sygnałów i ograniczenia szumów
+ Epiq gwarantuje obsługę szerokiego spektrum głowic o pełnym zastosowaniu klinicznym
+ Automatyczna optymalizacja obrazu 2D (iScan 2D) oraz Dopplera
+ AutoSCAN automatycznie identyfikuje typ tkanek i dostosowuje do nich obrazowanie podczas badań
+ Protokoły typu SmartExam oferują wyświetlane na ekranie wskazówki dla poszczególnych typów badań i automatycznych funkcji systemu
+ HighQ – automatyczne pomiary dopplerowskie w czasie rzeczywistym
+ Anatomiczny M-mode, M-mode w czasie rzeczywistym, M-mode kolorowy
+ Obrazowanie trapezoidalne, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z inwersją impulsu
+ Tryb Triplex – jednoczesne wyświetlanie ruchu tkanek i przepływu krwi w trybie 2D, Kolor Doppler /CPA oraz PW Doppler